HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN ONLINE VPSAnh/ chị bấm vào link để đăng ký mở tài khoản nhé
https://openaccount.vps.com.vn/?MKTID=Q751
-link tải phần mềm vps smart one, anh chị nhập mã Nhân viên tư vấn là Q751
– Cán bộ tư vấn: Hoàng Thanh Tịnh https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.com.vpbs.smartone

2 thoughts on “HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN ONLINE VPS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *